ufoart

fejezetek a magyar ufóktatás történetéből...

Katonai cikkek

Az köztudomású, hogy több katonai szaklap munkatársa volt. Bár alapvetően képzőművészeti vonalon tevékenykedett, mint a Vitézi Rend Zrinyi Csoportjának tagja ez nem jelentett kizárólagosságot. Nem szabad arról elfeledkeznünk, hogy több szakirányú cikke is megjelent. Már csak azért sem, mert a rajzoktatás, az oktatófilm népszerűsítés egyik úttörő alakja, egyik korai támogatója, lelkes “szószólója”, ezen írások által. Sajnos ezekről, ő maga sem rendelkezett átfogó gyűjteménnyel, így ezek felkutatása egy kicsit nehezebb (Grafikai munkáinak jó része egy albumba ragasztva túlélték az idő és a sors viszontagságait). Jelenlegi állapot szerint az alábbiakról van tudomásunk.

Jelenleg az általunk ismert első tanulmány a Ludovikás Levente 1934-es évkönyvében jelent meg. “Szemléltető rajzoktatás a csapatnál” címmel, a tanári cikkek között.

Ezt követte az 1936 évi “irodalmi” pályázatra készült: “Az elmélet helyettesítése a csapatkiképzésben gyakorlati eszközökkel és módszerekkel”. 1937-ben jelent meg a Magyar Katonai Szemlében.

 

1938. az első filmtémájú cikke: Hogyan készül a film? (Magyar Katonai Szemle)
1939-ben megjelent: “Katonai oktatófilmek szöveg és forgatókönyvei” (Magyar Katonai Szemle)

1943. “Néhány szó a filmről…” (Magyar Katonai Szemle)
ufoart - 2017 Frontier Theme