ufoart

fejezetek a magyar ufóktatás történetéből...

Az ICUFON szervezet

Az UFO kutatással foglalkozó magánszemélyek, publicisták, és szervezetek népes táborában a XX. század második felében volt egy meghatározó és etalonnak tekintet nemzetközi társulás, intézmény. Ez a non-profit szervezet, példát mutatott és meghatározóvá vált az ismeretlen jelenségek kutatói számára.

Interkontinentális UFO kutató és elemző Hálózat azaz Icufon Inc. mint a neve is mutatja, egy független Nemzetközi UFO kutató szervezet. New York államban került bejegyzésre, mint nem üzleti célú, közhasznú társaság. Az alapítására 1966-ban került sor. Megszületését az ENSZ akkori főtitkára (U Thant) által elindítani kívánt UN-UFO program akadályoztatása, majd pedig eltusolása, hívta életre.

Alakulásától fogva a szervezet zászlajára tűzte azon megállapítást mely szerint, az UFO jelenségek egy része mögött, valójában azonosíthatóan földönkívüli járművek, és azokat tudatos manőverekkel irányító intelligencia áll. A csakhamar teljesen minden kontinensre kiterjedő hálózattá “nőtte” ki magát. A munkatársaknak, pontosabban önkéntes munkásságuknak köszönhetően a fentebbi megállapítást, az idő előrehaladtával, mind inkább (ha közvetetten is, de) bizonyítani is tudták. A szervezet munkamódszerének alappillérei, hogy a magán (polgári) UFO kutató hálózatok eredményeinek kritikai publikálásával, egy időben – mintegy párhuzamba állítva – a különböző nemzetek, titkosszolgálati, hírszerzői intézmények anyagait, tudományos és katonai körök megfigyeléseivel, kutatási részeredményeivel, kerülnek felhasználásra, bemutatásra. Az így keletkezett dokumentum halmaz, egységes egészbe öntése során döbbenetes hatású bizonyító anyag született meg!

A szervezet elsődleges céljaiként a következőket jelölte meg:

1. Mihamarabb létrehozni egy, az Egyesült Nemzetek Szövetségén belül működő, tudományos összetételű, független UFO kutató bizottságot, osztályt. Mely a tudományos kutatásokon túl, a biztonság politikai tényezőket is figyelembe veszi munkája során;

2. Ugyanezen intézmény azonnali hatállyal keresni kezdi, majd pedig megteremti a kommunikáció és a kapcsolattartás lehetőségeit földönkívüli intelligenciák felé. Ezután értelemszerűen összekötő szerepet tölt be a Föld nemzetei és a galaktikus “hatalmak” között.

Az ICUFON létfontosságúnak tartotta, hogy, az UFO probléma megoldására létrehozandó szervezett, a lehető legteljesebb mértékű együttműködést alakítsa ki és valósítsa meg,  a tudományos közösségek, a védelemért felelős nemzetközi és nemzeti védelmi szervezetek, testületek valamint a civil UFO kutató szervezetek között.

Az ICUFON megálmodója Colman S. VonKeviczky, aki a katonai, stratégiai érintettségű kutatások vezetése mellett, a kezdetektől a tervezési igazgatói posztot is ellátta.

A vezetői testületben: Walter Zabawski, Attila B. VonKeviczky és Brian Levens szerepelt az indulásnál. Az elsőként kinevezésre került “területi” képviselők pedig; Karl L. Weit és Hans C. Petersen Európában, Peter Tomikawa Ázsiában, Elizabeth Klarer Afrikában, Earl J. Neff Észak-Amerikában és Dél-Amerikában, és Bruce L. Cathie Óceániai régióban. Az ICUFON indulásakor szoros munkakapcsolatot épített ki és tartott fent a Deutsche UFO / IFO Studiengesellschaft (DUIST) Nyugat-Németországi, és a Dán illetőségű IGAPE szervezetekkel.

Az ICUFON nem volt tagsági szervezet. Magyarán tagnak jelentkezni nem lehetet, mint egy átlagos UFO kutató klubba vagy egyesületbe. A tagság felkérés alapján “gyarapodott”. És szakmai eredményekkel, lehetett kiérdemelni.

Az ICUFON fentebbi céljai megvalósítása érdekében működése során, Memorandumokkal fordult az ENSZ mindenkori főtitkára, és a tagnemzetek küldöttei felé. (A Memorandum egy speciális “kiadvány” amit a diplomáciai körök használnak.) Valamint az idő előrehaladtával az Egyesült Államok elnökének, a Védelmi- és Szenátus prominens személyeinek is készítettek és küldtek meg tájékoztató anyagokat. A 90-es évek politikai változásainak következtében az addig zártnak tekinthető, de hatalmi pozícióval rendelkező országok vezetői is megszólíthatókká váltak. Gondolok itt a volt  Szovjetunióra vagy Kínára.

Az ICUFON a kölcsönösen gyümölcsöző munkakapcsolatok, valamint a “kisebb” szervezetek önzetlen támogatásának a híve volt. E tekintetben is azt hiszem, hogy túlzás nélkül állítható, hogy egyedül álló szervezetről beszélünk.

ufoart - 2017 Frontier Theme